Agencja Ochrony CC-AXIOM Sp. z o. o. rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 marca 1990 roku, w oparciu o Koncesję MSW nr 526/89 z dnia 5 stycznia 1990 roku.
Stosownie do Ustawy o ochronie osób i mienia, z dniem 17 lutego 200 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał nową Koncesję Nr L-0087/00, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Obszarem działalności jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzący, właściciele firmy; Jan Osowski i Marian Godlewski posiadają licencje II stopnia pracowników ochrony mienia kolejno: 0010309 i 0010355.

Aktualnie Agencja Ochrony zatrudnia ponad 150 pracowników, posiadających pełne predyspozycje, przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Firma posiada zmotoryzowane grupy patrolowo-interwencyjne, wysokiej klasy sprzęt łączności oraz nowoczesne środki pracy.

Działalność gospodarcza ubezpieczona jest w Ergo Hestia na kwotę dwóch milionów złotych. Kapitał zakładowy wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Główną dewizą firmy jest inwestowanie w najlepszy personel pracowniczy i profesjonalne jego wykorzystanie. Dlatego też przy doborze kadr preferowane są predyspozycje, doświadczenie i kwalifikacje pracownicze. Kandydaci do pracy w ochronie podlegają wnikliwym procedurom sprawdzającym i testom. Prowadzone są ustawiczne szkolenia zawodowe w celu podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej jak i personelu pracowniczego. Przeważająca liczba zatrudnionych posiada licencje II i I stopnia pracowników ochrony.